Artikulasie

Hakkel

Ouditiewe Prossesering

Beroertes (Neurologiese spraakafwykings)

Taalprobleme

Sluk � en voedingsprobleme

 

Articulation

Stuttering

Auditory Processing

Stroke (Neurological Speech Disorders)

Language problems

Swallowing- and feeding problems